Miljötänk

Vårt företag

about1Fler och fler människor uppmärksammar frågan miljö och miljöskydd, läser innehållsförteckningar på de produkter som de köper och väljer sådana som är miljövänliga. Detta gäller även rengöringsprodukter, som kan vara starkt frätande, farliga för hälsa efter långvarig kontakt eller allergiframkallande. Med detta i åtanke, ger vårt företag miljövänliga städtjänster.
Vårt miljötänk bygger på att vi väljer bort farliga rengöringsmedel, som kan ha negativa effekter på miljön och människors hälsa och ersätter dem med säkrare produkter. Trots dessa val rengör våra produkter mycket väl, förstör bakterier och virus, och är effektiva. Vi använder produkter luktar gott och är vänlig för hälsan.